Minőség- és környezetirányítás

ugrás a lap tetejére Δ

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS

A DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. minőség-, környezeti- és üzletpolitikájának középpontjában a vevők, az érdekelt felek teljes körű elégedettségére való törekvés áll. Ennek értelmében a cég vezetése elhatározta, hogy folyamatosan fejleszti komplex szolgáltatásainak minőségét, megbízhatóságát és választékát, valamint környezettudatos működését.

A Társaság általános célkitűzései az alábbiak:

·    Társaságunk hosszú távú gazdasági stabilitásának, folyamatos növekedésének megalapozása a dinamikus   piaci terjeszkedés megvalósításával

·    Tevékenységeinket érintő jogszabályi, hatósági követelmények teljesítése

·    Komplex megoldások nyújtása a vevők problémáira

·    A vevői igények folyamatos vizsgálata és ezek bevezetése a gyártásba és szolgáltatásainkba

·    Az EU műszaki normák folyamatos követése

·    A vevő gazdasági előnyeinek szem előtt tartása

·    Első a vevő

·    A vevő kívánságainak túlteljesítése

·    A dolgozók motiváltsága, erkölcsi megbecsülése

·    Tevékenységünk környezetterhelő hatásainak figyelemmel kísérése, mérséklése

A Társaság vezetősége és minden dolgozója e célok megvalósítása érdekében az alábbi eszközöket használja:

·    Az MSZ EN ISO 9001:2009, illetve az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer működtetése.

·    Új értékesítési stratégia kialakítása, intenzív piackutató munka folytatása, feltáratlan piacok felkutatása és megszerzése.

·    Termelő infrastruktúra fejlesztéséhez pályázatok készítése.

·    Korszerű CAD számítógépes rendszer használata a tervezés során.

·    Folyamatos továbbképzés.

·    Szabályozott hulladék- és energiagazdálkodás.

·    A környezeti hatások figyelemmel kísérése.

·    Minősített szállítók körének állandó bővítése.

·    Vevőkkel, közreműködőkkel, felhasználó cégekkel valamint külső érdekelt felekkel való rendszeres kapcsolattartás, véleményeik tartalmi feldolgozása és intézkedések megtétele.

A Társaság vezetősége kinyilatkoztatja, hogy a fentiekben megfogalmazott célokkal összhangban hozza meg döntéseit, és elvárja minden alkalmazottjától a minőségi, a környezeti és stratégiai céloknak alárendelt eszközök használatát.

Legújabb munkáink

Motor gyártósor
Motor gyártósor
Automata furat és lelapolás ellenőrző kamerás rendszer főtengelyhez
Automata furat és lelapolás ellenőrző kamerás rendszer főtengelyhez
Automata vizuális ellenőrzőrendszer fejlesztő- és teszt állomás
Automata vizuális ellenőrzőrendszer fejlesztő- és teszt állomás
1 2 3

Üzenőfal

GINOP-2.1.1-15 számú K+F+I projekt megvalósítása Győrben

2016. év elején indult a DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. K+F+I projektje

Prospektus letöltés

Pdf
Magyar | English | Deutsch

Online
Magyar | English | Deutsch