Minőség- és környezetirányítás

ugrás a lap tetejére Δ

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS

A DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft. minőség-, környezeti- és üzletpolitikájának középpontjában a vevők, az érdekelt felek teljes körű elégedettségére való törekvés áll. Ennek értelmében a cég vezetése elhatározta, hogy folyamatosan fejleszti komplex szolgáltatásainak minőségét, megbízhatóságát és választékát, valamint környezettudatos működését.

A Társaság általános célkitűzései az alábbiak:

·    Társaságunk hosszú távú gazdasági stabilitásának, folyamatos növekedésének megalapozása a dinamikus   piaci terjeszkedés megvalósításával

·    Tevékenységeinket érintő jogszabályi, hatósági követelmények teljesítése

·    Komplex megoldások nyújtása a vevők problémáira

·    A vevői igények folyamatos vizsgálata és ezek bevezetése a gyártásba és szolgáltatásainkba

·    Az EU műszaki normák folyamatos követése

·    A vevő gazdasági előnyeinek szem előtt tartása

·    Első a vevő

·    A vevő kívánságainak túlteljesítése

·    A dolgozók motiváltsága, erkölcsi megbecsülése

·    Tevékenységünk környezetterhelő hatásainak figyelemmel kísérése, mérséklése

A Társaság vezetősége és minden dolgozója e célok megvalósítása érdekében az alábbi eszközöket használja:

·    Az MSZ EN ISO 9001:2009, illetve az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer működtetése.

·    Új értékesítési stratégia kialakítása, intenzív piackutató munka folytatása, feltáratlan piacok felkutatása és megszerzése.

·    Termelő infrastruktúra fejlesztéséhez pályázatok készítése.

·    Korszerű CAD számítógépes rendszer használata a tervezés során.

·    Folyamatos továbbképzés.

·    Szabályozott hulladék- és energiagazdálkodás.

·    A környezeti hatások figyelemmel kísérése.

·    Minősített szállítók körének állandó bővítése.

·    Vevőkkel, közreműködőkkel, felhasználó cégekkel valamint külső érdekelt felekkel való rendszeres kapcsolattartás, véleményeik tartalmi feldolgozása és intézkedések megtétele.

A Társaság vezetősége kinyilatkoztatja, hogy a fentiekben megfogalmazott célokkal összhangban hozza meg döntéseit, és elvárja minden alkalmazottjától a minőségi, a környezeti és stratégiai céloknak alárendelt eszközök használatát.

Legújabb munkáink

Alumínium keret hajlító berendezés
Alumínium keret hajlító berendezés
Motor gyártósor
Motor gyártósor
Kompresszor csavarozó berendezések
Kompresszor csavarozó berendezések
1 2 3

Üzenőfal

GINOP-2.1.1-15-2015-00501 2. éves összefoglaló

GINOP-2.1.1-15-2015-00501 2. éves beszámoló

Prospektus letöltés

Pdf
Magyar | English | Deutsch

Online
Magyar | English | Deutsch